Chào mừng Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/112015)

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Cách tính nhẫm nhanh bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 100

Trong chương trình THCS, đối với học sinh lớp 6,7 khi tính nhẩm bình phương các số có chữ số tận cùng là 5 học sinh có thể tính theo qui tắc: “Muốn tính bình phương một số có chữ số tận cùng là 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1 rồi ghi số 25 vào bên phải kết quả vừa thực hiện”
Tuy nhiên trong thực hành chúng ta cũng có thể làm như sau:

*Bước 1: Ta bình phương chữ số hàng đơn vị của số tự nhiên lên:
Ví dụ:
     262 lấy 6 bình phương lên bằng 36 viết 6 nhớ 3      = … 6
     382 lấy 8 bình phương lên bằng 64 viết 4 nhớ 6      = … 4
     772 lấy 7 bình phương lên bằng 49 viết 9 nhớ 4      = … 9
     892 lấy 9 bình phương lên bằng 81 viết 1 nhớ 8      = … 1
*Bước 2: Ta lấy chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số tự nhiên nhân với nhau, được bao nhiêu nhân với 2 rồi cộng với nhớ ở bước 1:
Ví dụ:
    262 lấy 2 .  6 . 2 cộng nhớ 3 bằng 27 viết 7 nhớ 2     = …76
    382 lấy 3 . 8 . 2 cộng nhớ 6 bằng 54 viết 4 nhớ 5      = …44
    772 lấy 7 . 7 . 2 cộng nhớ 4 bằng 102 viết 2 nhớ 10  = …29
    892 lấy 8 . 9 . 2 cộng nhớ 8 bằng 152 viết 2 nhớ 15  = …21
*Bước 3: Ta bình phương chữ số hàng chục của số tự nhiên lên được bao nhiêu cộng với nhớ ở bước 2:
Ví dụ:
   262 lấy 2 bình phương lên bằng 4 cộng nhớ 2 bằng 6       = 676
   382 lấy 3 bình phương lên bằng 9 cộng nhớ 5 bằng 14     = 1444
   772 lấy 7 bình phương lên bằng 49 cộng nhớ 10 bằng 59  = 5929
   892 lấy 8 bình phương lên bằng 64 cộng nhớ 15 bằng 79  = 7921
Tin: Dương Hồng Vân