Chào mừng Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/112015)

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Hội thi giải toán trên mạng internet cấp trường, năm học 2015 - 2016

HƯỚNG DẪN HỘI THI
1. Điều kiện dự thi: Học sinh học khối lớp nào thì đăng ký dự thi ở khối lớp đó
2. Thời gian thi:
   2.1. Thi Toán bằng tiếng Việt: 
      a) Đối với cấp THCS: Thi cấp trường là vòng 11, ngày 04/01/2016 và thi theo khung giờ sau:
      - Khối 6:  Từ 08h00 đến 09h00
      - Khối 7:  Từ 09h30 đến 10h30
      - Khối 8:  Từ 14h00 đến 15h00
      - Khối 9: Từ 15h30 đến 16h30
      b) Đối với khối Tiểu học: Thi cấp trường là vòng 10, ngày 21/12/2015 và thi theo khung giờ sau:
      - Khối 1: Từ 08h00 đến 09h00
      - Khối 2:  Từ 09h30 đến 10h30
      - Khối 3: Từ 14h00 đến 15h00 
      - Khối 4, 5:  Từ 15h30 đến 16h30.
   2.2. Thi Toán bằng tiếng Anh: Thi cấp trường là vòng 07, ngày 22/12/2015 và thi theo khung giờ sau:
      - Khối 1, 4, 7, 9: Từ 08h00 đến 09h00
      - Khối 2, 3, 5, 6, 8: Từ 09h30 đến 10h30
3. Dự kiến tổ chức thi cấp thành phố: Căn cứ số lượng học sinh dự thi cấp trường, Phòng GD&ĐT thành phố chọn số lượng học sinh dự thi cấp thành phố không quá 50% số lượng học sinh dự thi cấp trường.